بازدید مدیر کل محترم ثبت اسناد و املاک استان اصفهان

جلسه بازدیدمدیر کل محترم اداره ثبت اسناد و املاک استان اصفهان آقای بهبهانی از پروژه های شرکت تعاونی آفتاب تابان اصفهان به همراه معاونین اداره کل،مدیر کل محترم شرکت آبفای استان اصفهان جناب آقای امینی، هیات مدیره، مدیر پروژه و مشاور *از تعاونی آفتاب تابان اصفهان* برگزار گردید.

جلسه هم اندیشی در خصوص طراحی و برنامه ریزی برنامه کوتاه مدت ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲، برنامه میان مدت ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۶ و برنامه بلند مدت ۱۴۰۶ تا ۱۴۱۰ تعاونی آفتاب تابان اصفهان در محل پروژه شماره یک شرکت برگزار شد.