زمین های خریداری شده

1.خرید شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 182 هکتار دارای پلاک ثبتی 58896/301 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان (جهادآباد) به مبلغ 180001000000000ریال که 30% آن به صورت نقدی و مابقی در 10 قسط سه ماهه خریداری شد.

2.دوقطعه زمین کشاورزی با آب مناسب به مساحت 52 هزار متر مربع با قیمت مناسب متری 29 هزار تومان در منطقه دهاقان (همگین) در روز تولد آقا امیر الموئمنین (ع) خریداری شد

3.خرید 17هکتار زمین در مناطق دزج و چشمه علی ضمنا جهت خرید تاسیسات وتجهیزات جهت قطعه زمین فوق مبلغ 5 ملیون تومان به صورت قسطی (3 .1.1)از مشارکت کنندگان دریافت گردید

4.درخواست یک قطعه زمین 40هزار متری از شرکت شهرک های صنعتی برای احداث سایت ،سردخانه ،ثورت ،کود، سم و......

5.پیگیری اخذ انشعابات برق ،گاز،آب شرب جهت پروژه های دهاقان

6.اختصاص دادن 2000مترمربع زمین جهت تولید علوفه هیدروپونیک (دستگاه مذبور به مبلغ 25ملیارد ریال )به صورت اقساط خریداری شده است

7.خرید یک قطعه زمین به مساحت 1200متر مربع در بافت روستایی نزدیک مظهر چشمه علی (12ملیارد ریال )