نام و نام خانوادگی *
نام پدر
تاریخ تولد *
کد ملی *
شماره شناسنامه *
محل صدور
میزان تحصیلات *
رشته تحصیلی *
تعداد ماه سوابق کاری
آدرس محل سکونت *
تلفن ثابت *
تلفن همراه *
وضعیت نظام وظیفه *
ملیت
مذهب
وضعیت تاهل
تعداد فرزندان
بارگزاری فایل
بارگزاری فایل رزومه و کپی کارت ملی جهت بررسی الزامی است.