پروژه گلخانه

دراجرای اهداف مقام معظم رهبری مبنی بر جهش تولید و گسترش اقتصاد مقاومتی در اسفند ماه 1397 شرکت تعاونی تولیدی آفتاب تابان اصفهان به شماره ثبت62020 تشکیل وبا شرکت درمزایده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با طی کامل تشریفات قانونی اقدام به خرید شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت 182 هکتار دارای پلاک ثبتی 58896/301 واقع در بخش 16 ثبت اصفهان (جهادآباد) به مبلغ 180001000000000ریال گردید.

زمین خریداری شده با هدف احداث گلخانه صنعتی بوده که علی رغم وعده های اولیه برخی مسئولین ذیر ربط و پیگیری های زیاد شرکت تعاونی موفق به اخذ آب لازم برای احداث گلخانه نگردیده و به ناچار وبه جهت حفظ ارزش سهم الشرکه و اقساط واریزی و پیشگیری از کاهش نقدینگی موجود قبل از پایان سال 98 با تدبیری کاملا به عنوان اقدام و پس از برسی های چندین ماهه و جامع در مناطق استان نهایتا دوقطعه زمین کشاورزی با آب مناسب به مساحت 52 هزار متر مربع با قیمت مناسب متری 29 هزار تومان در منطقه دهاقان (همگین) در روز تولد آقا امیر الموئمنین (ع) خریداری شد همزمان نسبت به خرید تاسیسات و تجهیزات لازم برای احداث 4 هکتار گلخانه اقدام گردید که همین امر و اقدام بموقع باعث گردید در نواسانات ارزی و ریالی سال 1399 بالغ بر40% صرفه جویی ریالی گردد مع الوصف اقدامات لازم برای احداث گلخانه با استفاده از نظر مشاورین زیر سلاح و تهیه طرح اولیه و اخذ پروانه و سایر تشریفات قانونی که در حال حاضر مراحل اجرایی گلخانه موصوف با 90% پیشرفت فیزیکی در حال انجام می باشد ، لازم به ذکراست زمین موصوف به صورت دو قطعه مجزا بوده که اسناد مالکیت آن به صورت برگی بنام شرکت صادر گردیده است.))