افتتاح گلخانه تعاونی آفتاب تابان اصفهان توسط معاون اول ریاست جمهور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اصفهان همزمان با افتتاح 102 طرح تعاونی وزارت تعاون کار و امور اجتماعی در کشور، گلخانه شرکت تعاونی آفتاب تابان اصفهان در شهرستان دهاقان به صورت ارتباط زنده با حضور معاون اول ریاست جمهوری و وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی افتتاح شد. این شرکت تعاونی با هدف صادرات توت فرنگی تولیدی گلخانه ای هیدروپونیک در سطح دو هزار متر مربع و کشت موز و پاپایا با سطح کشت یک هکتار کشت فلفل دلمه ای رنگی و لیمو سنگی در یک هکتار به بهره برداری رسید. این فاز از گلخانه با سرمایه گذاری 150 میلیارد ریالی برای 57 نفر اشتغال ایجاد کرده که دارای 2500 سهامدار است.