گزارش عملکرد

با سلام خدمت مشارکت کنندگان عزیز در پروژه شرکت تعاونی آفتاب تابان اصفهان گزارش هفتگی شرکت آفتاب تابان در پروژه های دهاقان شرکت را برای شما خوبان به اشتراک می‌گذاریم

1.استخر شماره یک حفر آن به اتمام رسیده و آماده بستر سازی و بهره‌برداری می باشد.

2.سالن گلخانه ای شماره یک مزرعه اول شرکت تعاونی آفتاب تابان اصفهان به صورت ۹۰ درصدی پلاستیک بر روی گلخانه کشيده شده و تا نیمه اسفند آماده بهره‌برداری و کاشت نشاء است .

3.تا یک هفته دیگر فاز سوم آماده اجرای عملیات فونداسیون جهت احداث گلخانه آماده می گردد.

4.استخر شماره دو عملیات بستر سازی آن شروع گردیده که ظرف پانزده‌ روز آینده به اتمام می رسد.

5.استخر شماره‌ سوم اعم از حفر دیوار کشی عملیات استحکام آن به اتمام رسیده و آماده پوشش می باشد .

6.انشعبات شامل برق سه فاز در محل پروژه به بهره‌برداری رسیده. و بحث خرید انشعاب گاز صورت گرفته که تا هفته دیگر نصب آن صورت می پذیرد که مطابقا پیشرفت آن اعلام می گردد.

7. قرداد احداث استخر شماره چهار نیز منعقد گردید و از هفته آینده عملیات احداث آن شروع می شود.

8.در زمین یک هکتاری حفر کانال احداث باغ معنب به اتمام رسیده و در نیمه ی اسفند کاشت مو انگور بدون دانه صورت می پذیرد.

9.تکمیل ساختمان‌ نگهبانی و مستقر شدن نگهبانان در محل مذکور انجام گرفت.

10.سالن شماره دو از فاز یک در حال آماده سازی جهت کشت نشاء.

11.خرید ‌پلاستیک پنج هکتاری مجموعه‌ شماره دو که تخلیه آن در پروژه صورت گرفت.

12.ده درصد از بخاری های مجموعه پنج هکتاری شماره دو صورت گرفت و تحویل آن به مجموعه انجام گرديد.

13.دیوار های انبار های در حال احداث که تا شصت در صد پیشرفت داشته و عملیات اجرای فونداسیون و سقف و ستون به اتمام رسیده، ساختمان برداران عملیات فونداسیون آن به پایان رسیده و عملیات قالب بندی ستون ها و اجرای تیرچه بلوک سقف نیزبه پایان می‌رسد تا نیمه اسفند.

14.عملیات خاکبرداری به میزان سه نیم هکتار در مجموعه دو صورت گرفته است.