واحد دامپروری شامل 340 راس دام سبک

فراورده های خوارکی دامی در زنجیره غذایی انسان ها از اهمیت ویژه ایی برخوردار است و طبعا با رشد جمعیت و افزایش درخواست از سوی افراد نیاز به تولید آن نیز همواره در افزایش می باشد .

تولیدات دامی که در دسته بندی محصولات کشاورزی جای می گیرد ، عمده ترین و بارزش ترین فروارده های کشاورزی می باشد، چرا که همواره جامعه نیازمند فراوارده های دامی جهت تغذیه و تولید پوشاک خواهد بود. همانگونه که اشاره شد و با توجه به نیاز روز افزون جامعه، تولید و عرضه این محصولات شکل صنعتی به خود گرفته است ،دامداری و دامپروری صنعتی عبارت است از : نگهداری و پرورش یکی از انواع دام های اهلی با استفاده از شیوه های متداول و پیشرفته علم دامپروری ، به طور خلاصه می توان اشاره نمود که انجام امور دامپروری و دامداری با استفاده از جدیدترین متد روز علمی و صنعتی دنیا دامداری صنعتی نام دارد