اخذ پروانه حفر چاه

"هر موفقیت بزرگ نتیجه هزاران تلاش کوچک و عادی است."
برایان تریسی

توفیق در تلاش را از درگاه ایزدمنان مسئلت داریم, و با توکل به خداوند متعال در جهت رشد و شکوفایی شرکت تعاونی آفتاب تابان اصفهان به انجام خدمت می پردازیم.

به اطلاع مشارکت کنندگان محترم میرساند که پروانه حفر چاه در جهادآباد اخد شد و با امید به خداوند در روز دوشنبه مورخ 1401/08/23 اقدام به حفر چاه خواهیم نمود.

در انتظار خبرهای خوب بعدی هستیم.